Inschrijf Formulier Lidmaatschap

Inschrijf Formulier Lidmaatschap

Een ieder kan lid worden van de Vereniging, de kosten bedragen € 15,00 per gezin en voor donateurs minimaal €7,50.

Betaling van de contributie kan op rekening: NL54RABO0344704394 t.n.v. SV Jonge Kracht


    Gegevens kinderen