Geschiedenis

Geschiedenis

In de jaren 1954 en 1955 breidde Landsmeer zich enorm uit. Vele nieuwe huizen werden er gebouwd voor de werknemers van bedrijven in Amsterdam-Noord. Op dat moment had Landsmeer nog niet veel te bieden  aan de grote groep nieuwkomers. Er bleek grote behoefte te bestaan aan speelgelegenheid voor de kinderen van die werknemers van deze grote bedrijven. Daarom werd door de heren L. Borman, Van Bijnen en J.W. van Nobelen het initiatief genomen om een speeltuinvereniging op te richten. Een lofwaardig streven.

Op 20 september 1955 vond de oprichtingsvergadering plaats. Als naam voor de vereniging werd gekozen voor ‘Speeltuinvereniging Jonge Kracht’. Onder voorzitterschap van de heer van Bijnen werd in het ‘Wapen van Landsmeer’ deze oprichtingsvergadering gehouden. Onder toeziend oog van de NUSO, het overkoepelend speeltuinverbond, werd een voorlopig bestuur gekozen, dat bestond uit de navolgende personen: L. Borman voorzitter, P. Kramer secretaris, en J.W. van Nobelen penningmeester. Als commissarissen werden benoemd Mw. Perotti en de heren Van de Kuil, Neetezon, Van Saagsveld, Van Bijnen, almede de heer Jur van Ee (die later nog wethouder zou worden). Alles kon en lukte, dankzij de enorme inzet van de medewerkers. Allerlei clubjes kwamen van de grond en de hoogtepunten waren vooral het zomerkamp, de dag- tochten en het St. Nicolaas feest. Een werkelijk grandioze gebeurtenis was de toe- kenning van een terrein voor de speeltuin door de Gemeente Landsmeer. Door wederom hard werken van enkele leden werd de speeltuin op 16 juni 1956 voor het publiek geopend.