Homepagina

Homepagina

Speeltuinvereniging Jonge Kracht opgericht in 1955, met als doel de jeugd van Landsmeer een plek te geven om actief bezig te zijn.

Langzamerhand is de vereniging ook voor ouderen opengesteld, wat zich vertaalt in diverse clubs: kaarten, darten en de goochelclub.

Ook worden er regelmatig kinderverjaardagsfeestjes gehouden.

Diverse vrijwilligers houden zich bezig met allerlei activiteiten rondom de speeltuin.En de vereniging kan best nog vrijwilligers gebruiken. Wilt u zich opgeven, dan kan dat via de mail: info@jonge-kracht.nl ZIE OOK het menu-item Vrijwilligers gezocht!!

OPEN DAG EN VEILING op 27 mei a.s.

Iedereen kan lid worden van de Vereniging, de kosten bedragen € 15,00 per gezin en voor donateurs minimaal €7,50. Ook kinderdagverblijven, Naschoolse opvang e.d. kunnen lid worden. De contributie bedraagt dan € 90,00 per jaar. Via het inschrijf formulier op deze website kunt u lid/donateur worden.

Betaling van de contributie kan op rekening: NL54RABO0344704394  t.n.v. SV Jonge Kracht

Voor lidmaatschapsvragen, of informatie voor festiviteiten/kinderfeestjes /clubjes kunt u ons bereiken via de email  info@jonge-kracht.nl of klik hier om meteen lid te worden.

Voor bestuurlijke vragen kunt u ons bereiken via de e mail: bestuur@jonge-kracht.nl

Gedurende de zomermaanden is de speeltuin t/m de herfstvakantie

open van maandag t/m zaterdag van 14.00-17.00 uur.

Het bestuur.