© Speeltuinvereniging Jonge Kracht 2015             laatste update  20 april 2017
SS
    Speeltuinvereniging Jonge Kracht
                          Adres:  Fazantenstraat 41, 1121 ET  Landsmeer        tel:   (020) 482 6467     OPENINGSTIJDEN SPEELTUIN  2017                 Vanaf maandag 3 april is de speeltuin weer open !!!                    tot en met de herfstvakantie is de speeltuin geopend                maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 - 17 uur           woensdag van 13.30  - 17 uur   en   zaterdag van 14.30  - 17 uur  Contributie De contributie bedraagt voor leden  € 15,-  en voor donateurs  € 7,50  per jaar  te voldoen via        overschrijving of  internetbankieren op: rekening  NL54RABO0344704394  t.n.v. sv Jonge Kracht. Van de voorzitter !! -- bij het laatste clubblad van dit jaar trof u een brief  m.b.t. de betaling van de        contributie/donatie voor het jaar 2017 aan en we hopen dat iedereen deze zo snel mogelijk betaalt, want dit is heel belangrijk voor de vereniging. Uitslag eieren zoeken op 2e Paasdag verdere mededelingen