© Speeltuinvereniging Jonge Kracht 2015             laatste update  22 februari 2017
SS
Speeltuinvereniging Jonge Kracht
        Adres:  Fazantenstraat 31A, 1121 ET  Landsmeer        tel:   (020) 482 6467     OPENINGSTIJDEN SPEELTUIN  2016              tot en met de herfstvakantie is de speeltuin geopend      maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 - 17 uur      woensdag van 13.30  - 17 uur   en   zaterdag van 14.30  - 17 uur  Contributie De contributie bedraagt voor leden  € 15,-  en voor donateurs  € 7,50  per jaar  te voldoen via        overschrijving of  internetbankieren op: rekening  NL54RABO0344724394  t.n.v. sv Jonge Kracht. Van de voorzitter !! -- bij het laatste clubblad van dit jaar trof u een brief  m.b.t. de betaling van de contributie/donatie voor het jaar 2017 aan en we hopen dat iedereen de contrubutie/donatie zo snel mogelijk betaalt, want dit is heel belangrijk voor de vereniging. Ook dit jaar is er weer een NL-Doetdag. Echter NIET op een zaterdag, maar op vrijdag 10 maart a.s. Dit omdat ten eerste de zaal die dag bezet is (al ruim van tevoren besproken) en ten tweede een aantal bestuursleden niet aanwezig kan zijn. Omdat ook een aantal vaste NL-Doet medewerkers nu niet aanwezig kan zijn doen wij een beroep op uw hulp. Kunt u ons helpen? Het duurt van 10.00 -15.00 uur en voor een lunch wordt gezorgd.  Redden we het niet om de werkzaamheden klaar te krijgen dan gaan we de zaterdag erop, 18 maart, verder.  U kunt zich opgeven bij Inez Bruinsma, tel 4823634 of via ons mail adres.        Vanaf maandag 3 april is de speeltuin weer open !!! Verdere mededelingen