© Speeltuinvereniging Jonge Kracht 2015             laatste update  21 maart 2017
SS
    Speeltuinvereniging Jonge Kracht
                          Adres:  Fazantenstraat 41, 1121 ET  Landsmeer        tel:   (020) 482 6467     OPENINGSTIJDEN SPEELTUIN  2017                 Vanaf maandag 3 april is de speeltuin weer open !!!                    tot en met de herfstvakantie is de speeltuin geopend                maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 - 17 uur           woensdag van 13.30  - 17 uur   en   zaterdag van 14.30  - 17 uur  Contributie De contributie bedraagt voor leden  € 15,-  en voor donateurs  € 7,50  per jaar  te voldoen via        overschrijving of  internetbankieren op: rekening  NL54RABO0344724394  t.n.v. sv Jonge Kracht. Van de voorzitter !! -- bij het laatste clubblad van dit jaar trof u een brief  m.b.t. de betaling van de        contributie/donatie voor het jaar 2017 aan en we hopen dat iedereen deze zo snel mogelijk betaalt, want dit is heel belangrijk voor de vereniging. Ook dit jaar is er weer een NL-Doetdag geweest en wel op vrijdag 10 maart jl. Alle werkzaamheden die gepland waren zijn door de vrijwilligers prima gedaan. Zoals o.a. de dakgoten schoonmaken, het onkruid verwijderen tussen de tegels, voor zover nodig de speeltoestellen schoonmaken. Zoals reeds aangekondigd is de zandbak aangepakt. Deze is gevuld met aarde en er wordt gras opgelegd. Dit was nodig omdat de zandbak door de buurtkatten als kattenbak werd gebruikt . Een zeer onhygiënische toestand. In plaats daarvan komen er een paar kleine zand- bakken die we kunnen sluiten, zodat de katten hun behoefte er niet meer kunnen achterlaten. verdere mededelingen