Inschrijfformulier Sinterklaasfeest    zondag 2 december van 13.30 - 15.30 uur              kinderen van 2 t/m 8 jaar
Onderstaand formulier inleveren bij een der bestuursleden of in het clubhuis vóór  18 november. Hierbij geef ik het/de volgende kind(eren) op voor het Sinterklaasfeest     Voornaam    Achternaam   leeftijd   J/M       telefoonnr …………….…. …………………………….     …     ..        …………………… …………….….. …………………………….     …     ..        …………………… …………….….. …………………………….     …     ..        …………………… …………….….. …………………………….     …     ..        …………………… …………….….. …………………………….     …     ..        ……………………
Speeltuinvereniging Jonge Kracht 2015                laatste update   10 november 2018
SS
    Speeltuinvereniging Jonge Kracht
                          Adres:  Fazantenstraat 41, 1121 ET  Landsmeer        tel:   (020) 482 6467     OPENINGSTIJDEN SPEELTUIN  2018    zie informatie                                        Contributie De contributie bedraagt voor leden  € 15,-  en voor donateurs  € 7,50  per jaar  te voldoen via        overschrijving of  internetbankieren op: rekening  NL54RABO0344704394  t.n.v. SV Jonge Kracht. Van de voorzitter We hebben een nieuw speeltoestel besteld en we hebben de plaatsing hiervan verschoven naar  het volgende jaar, omdat de speeltuin gedurende de wintermaanden toch gesloten is. Zondag 2 december zal weer het Sinterklaasfeest worden gehouden  van 13.30-15.30 uur voor kinderen van 2 t/m 8 jaar. Helaas is op dit moment het aantal kinderen dat is aangemeld nog erg laag en het gezeur over de pieten maakt het er niet beter op. Als er dit jaar niet meer kinderen worden aangemeld kan het zo zijn dat we volgend jaar geen sinterklaasfeest meer zullen organiseren. U kunt uw kinderen nog opgeven door het inschrijfformulier     vóór 18 november !!!     in te leveren bij een van de bestuursleden óf in het clubhuis. Altijd duidelijk naam, adres, jongen of meisje, leeftijd én telefoonnummer vermelden. Noteer alvast de volgende data in uw agenda: 15 december     - Kerstbingo   (zaal open 19.30 uur) 21 december     - Kinderkerstfeest met disco   (zie het inschrijfformulier      6 januari 2019  - Nieuwjaarsreceptie van 14.30 - 17.00 uur.  

Gebruik de pijlknoppen voor de navigatie.

Don't show this again