© Speeltuinvereniging Jonge Kracht 2015             laatste update  3 februari 2018
SS
    Speeltuinvereniging Jonge Kracht
                          Adres:  Fazantenstraat 41, 1121 ET  Landsmeer        tel:   (020) 482 6467     OPENINGSTIJDEN SPEELTUIN  2018    zie informatie                         Vanaf  4 APRIL is de speeltuin weer geopend !!!                Contributie De contributie bedraagt voor leden  € 15,-  en voor donateurs  € 7,50  per jaar  te voldoen via        overschrijving of  internetbankieren op: rekening  NL54RABO0344704394  t.n.v. SV Jonge Kracht. Van de voorzitter Het nieuwe jaar 2018 is alweer begonnen en ik wens iedereen  veel voorspoed en gezondheid. Even een terugblik op de maand december; een  gezellige Kerstbingo met weer heel veel prijzen en prijsjes, opgehaald door Louck en Josien en natuurlijk kon Wil het niet laten om dit in de Banne te doen. Onze dank gaat uit naar alle gulle gevers !!! Het kerstkaarten en -darten was weer heel gezellig en natuurlijk niet te vergeten het kinderkerstfeest. Ook de goochelaars hebben hun kerstfeest met etentje in het clubhuis gevierd. Op 7 januari werd onze nieuwjaarsreceptie gehouden en dankzij de verschillende optre- dens van de GOA werd dit een geweldig feest. Een nieuw jaar betekent ook dat leden de contributie voor dit jaar weer moeten voldoen en verwachten wij dus uw bijdrage op bovenstaande rekening. Bij voorbaat dank! U zult begrijpen dat het voor Jonge Kracht van wezenlijk belang is!  Lees vooral ook de overige mededelingen elders op de website!!!  

Gebruik de pijlknoppen voor de navigatie.

Don't show this again